Số lượt truy cập  274750
Thứ 4, ngày 21/03/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Về việc đóng góp đề xuất thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tài chính-Kế toán phường 1

Về việc đóng góp đề xuất thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tài chính-Kế toán phường 1