Số lượt truy cập  268661
Thứ 5, ngày 18/01/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Thông báo treo cờ Tổ quốc ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp

Thông báo treo cờ Tổ quốc ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân các cấp.