Số lượt truy cập  307662
Thứ 3, ngày 13/11/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

NGHỊ QUYẾT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ

Nghiquyet49.2017.CPVideo

Bản đồ hành chính Phường 1