Chọn ngày: 
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018
Thứ 3 ngày 26/06/2018
Thứ 4 ngày 27/06/2018
Thứ 5 ngày 28/06/2018
Thứ 6 ngày 29/06/2018
Thứ 7 ngày 30/06/2018
Chủ nhật ngày 01/07/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc