Chọn ngày: 
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/11/2018
Thứ 3 ngày 13/11/2018
Thứ 4 ngày 14/11/2018
Thứ 5 ngày 15/11/2018
Thứ 6 ngày 16/11/2018
Thứ 7 ngày 17/11/2018
Chủ nhật ngày 18/11/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc