Chọn ngày: 
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 18/03/2019
Thứ 3 ngày 19/03/2019
Thứ 4 ngày 20/03/2019
Thứ 5 ngày 21/03/2019
Thứ 6 ngày 22/03/2019
Thứ 7 ngày 23/03/2019
Chủ nhật ngày 24/03/2019
Trung tâm Tin học Sa Đéc