Chọn ngày: 
Chủ trì Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 15/01/2018
Thứ 3 ngày 16/01/2018
Thứ 4 ngày 17/01/2018
Chủ tịch. Phan Toàn Thắng

Giải quyết công việc cơ quan

07:30:00Văn phòng UBND phường 1.
Chủ tịch. Phan Toàn Thắng; Phó Chủ tịch. Lê Thị Kim Lộc; Phó Chủ tịch. Dương Hữu Nghĩa

Họp Chi bộ cơ quan

14:00:00Hội trường UBND phường 1.
Phó Chủ tịch. Dương Hữu Nghĩa

Tiếp xúc với nhân dân tại hộ gia đình

15:30:00Cơ sở.
Thứ 5 ngày 18/01/2018
Chủ tịch. Phan Toàn Thắng

Dự tiếp công dân.

07:30:00Phòng tiếp dân thành phố.

Họp về tình hình vận động thanh niên tình nguyện NVQS năm 2018

08:00:00Phòng họp Đàng ủy phường 1.
Phó Chủ tịch. Dương Hữu Nghĩa

Làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ phường 1

08:00:00Văn phòng UBND phường 1.

Trao kết quả khai sinh tại hộ gia đình.

10:00:00Cơ sởĐ/c Quế
Chủ tịch. Phan Toàn Thắng; Phó Chủ tịch. Dương Hữu Nghĩa; Phó Chủ tịch. Lê Thị Kim Lộc

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố.

14:00:00Hội trường UBND phường 1.
Thứ 6 ngày 19/01/2018
Thứ 7 ngày 20/01/2018
Chủ nhật ngày 21/01/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc