Số lượt truy cập  314042
Thứ 2, ngày 17/12/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

KỲ HỌP LẦN THỨ TƯ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân phường 1 đã tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có đồng chí Huỳnh Nguyên Chất – Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Sa Đéc; ông Đinh Văn Công – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 1 – Chủ trì kỳ họp; cùng  các đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân phường 1 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; các đồng chí là Đảng ủy viên, Thành viên Ủy ban nhân dân phường; đại diện các Hội, Đoàn thể, các bộ phận, ban Đảng của Đảng ủy; các đồng chí là cán bộ chuyên môn các bộ phận của Ủy ban nhân dân phường và Ban nhân dân 5 khóm.

tyjy

Tại kỳ họp Ủy ban nhân dân phường 1 đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Trong báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình KT-XH của phường có những chuyển biến tích cực: Hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá; lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú đa dạng; tình hình chợ đêm hoạt động ổn định; việc niêm yết giá cả hàng hóa thực hiện tốt. Công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.305.636.000 đồng, đạt 58,13% dự toán Thành phố giao và đạt 48,00% do Hội đồng nhân dân phường giao…..

Các mặt công tác về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường nhìn chung được thực hiện tốt; Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại tiếp tục được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân  cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

5j753

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; Báo cáo thẩm tra của hai Ban: Pháp chế và Kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân phường….Thông qua các tờ trình của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về các hoạt động giám sát và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 6 tháng cuối năm 2017,…

Kỳ họp đã  thống nhất với các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước phường 1 năm 2016; Sử dụng vốn ngân sách phường để đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2017 và Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường 1 năm 2018.

Qua 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; Kỳ họp thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng nhân dân phường 1 đã thành công tốt đẹp. Đây là cơ sở, là tiền đề để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường 1 thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo ./.

Tin, Ảnh: Việt Thắng.Video

Bản đồ hành chính Phường 1