Số lượt truy cập  321927
Thứ 4, ngày 24/04/2019 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Danh bạ thư điện tử

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI UBND PHƯỜNG 1

STT TÊN BỘ PHẬN SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Văn phòng Đảng ủy Phường 1 3861338
2  Văn phòng Hội đồng nhân dân Phường 1  
3  Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 1 3861.417
4  Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Phường 1 3503.828
5  Văn phòng Công an Phường 1 3862.077
6  Văn phòng Ban Quân sự Phường 1 3860.313
7  Trạm Y tế Phường 1 3864.336
8  Bộ phận Điạ chính – Xây dựng Phường 1 3771.178
9  Bộ phận Tài chính – Kế toán Phường 1 3770.121
10  Bộ phận Tư pháp – Hộ Tịch 3770.613
11  Văn phòng Ban nhân dân Khóm 1 3862.788
12  Văn phòng Ban nhân dân Khóm 2 3867.252
13  Văn phòng Ban nhân dân Khóm 3 3867.253
14  Văn phòng Ban nhân dân Khóm 4 3867.254
15  Văn phòng Ban nhân dân Khóm 5 3774.281

 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MAIL CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG 1

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL  

1

 Phan Toàn Thắng

 Chủ tịch UBND phường 1

 ptthang.tpsd@dongthap.gov.vn

 

2

 Huỳnh Bửu Lộc

 Phó Chủ tịch UBND phường 1

 hbloc.tpsd@dongthap.gov.vn

 

3

 Lê Thị Kim Lộc

 Phó Chủ tịch UBND phuòng 1

 Ltkloc.tpsd@dongthap.gov.vn

 

4

 Quan Kim Oanh

 Công chức Tài chính – Kế toán

 Qkoanh.tpsd@dongthap.gov.vn

 

5

 Phan Thị Tú Phương

 Cán bộ Tài chính – Kế toán

 

 

6

 Nguyễn Hữu Cảnh

 Công chức Văn hóa – Xã hội

 Nhcanh.tpsd@dongthap.gov.vn

 

7

 Dương Hữu Nghĩa                                

Công chức Văn phòng – Thống kê

 dhnghia.tpsd@dongthap.gov.vn

 

8

 Trần Thanh Thảo

Công chức Văn phòng – Thống kê

 ttthao.tpsd@dongthap.gov.vn

 

9

 Trương Quang Tiến

 Công chức Địa chính – Xây dựng

 tqtien.tpsd@dongthap.gov.vn

 

10

 Phạm Trần Hoài Thương

 Công chức Địa chính – Xây dựng

 pththuong.tpsd@dongthap.gov.vn

 

11

 Huỳnh Văn Bé Bảy

 Trưởng Công an phường 1

 hvbbay.tpsd@dongthap.gov.vn

 

12

 Võ Thành Sơn

 Chỉ huy trưởng BCHQS

 vtson.tpsd@dongthap.gov.vn

 

13

 Lê Thị Mộng Thu

 Công chức Văn phòng-Thống kê

 ltmthu.tpsd@dongthap.gov.vn

 

14

 Trần Hữu Đức

 Công chức ĐC-XD

 thduc.tpsd@dongthap.gov.vn

 

15

 Võ Văn Khả

 Công chức Tư pháp-Hộ tịch

 vvkha.tpsd@dongthap.gov.vn

 

16

 Nguyễn Văn Sáng

 Văn hóa-Xã hội

 nvsang.tpsd@dongthap.gov.vn

 

17

 Đinh Văn Công

 Bí thư Đảng ủy phường 1

 dvcong.tpsd@dongthap.gov.vn

 

19

 Phan Châu Thanh

 Phó Chủ tịch HĐND

 pcthanh.tpsd@dongthap.gov.vn

 

20

 Mai Văn Hiển

 Chủ tịch UB MTTQVN

 mvhien.tpsd@dongthap.gov.vn

 

21

 Phan Thị Thùy Dung

 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 pttdung.tpsd@dongthap.gov.vn

 

22

 Châu Tú Hoa

 Chủ tịch Hội Nông dân

 cthoa.tpsd@dongthap.gov.vn

 

23

 Lâm Văn Gạo

 Bí thư Đoàn Thanh niên

 lvgao.tpsd@dongthap.gov.vn

 

24

Thái Thị Mỹ Trâm

 Chủ tịch Hội Phụ nữ

 Ttmtram.tpsd@dongthap.gov.vn

 

25

 Nguyễn Thị Thanh Quế

 Cán bộ Tư Pháp – Hộ tịch phường 1

 nttque.tpsd@dongthap.gov.vn

 

26

 Nguyễn Kim Huệ

 Cán bộ Tổ chức

 nkhue.tpsd@dongthap.gov.vn

 

27

 Huỳnh Văn Bé Lớn

 Cán bộ Kiểm tra

 hvblon.tpsd@dongthap.gov.vn

 

28

 Nguyễn Thanh An

 Phó CT UBMTTQVN

 ntan.tpsd@dongthap.gov.vn

 

29

 Nguyễn Duy Thanh

 Chỉ huy phó BCHQS

 ndthanh.tpsd@dongthap.gov.vn

 

30

 Bùi Thanh Tài

 Cán bộ phường đội

 bttai.tpsd@dongthap.gov.vn

 

31

 Phạm Hoàng Trung

 Chỉ huy phó BCHQS

 trungph.tpsd@dongthap.gov.vn

 

32

 Thái Trường Phương

 Chủ tịch Hội NCT

 ttxmai.tpsd@dongthap.gov.vn

 

33

 Lê Trần Việt Thắng

 Cán bộ truyền thanh

 Ltvthang.tpsd@dongthap.gov.vn

 

34

 Mai Thị Thanh Tuyền

 Cán bộ Văn phòng UB

 mtttuyen.tpsd@dongthap.gov.vn

 

35

 Phùng Cẩm Loan

 Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

 pcloan.tpsd@dongthap.gov.vn

 

36

 Lê Thành Sơn

 Cán bộ văn phòng Ủy ban

 lethanhson.tpsd@dongthap.gov.vn

 

37

 Ngô Thị Ngọc Dung

 Cán bộ văn phòng Đảng ủy

 ntndung.tpsd@dongthap.gov.vn

 

38  Lê Phi Á  Cán bộ văn phòng Ủy ban    
40  Nguyễn Việt Trinh  Cán bộ Đoàn Thanh niên phường 1    
 

 

 Video

Bản đồ hành chính Phường 1