Số lượt truy cập  302102
Thứ 5, ngày 18/10/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Cơ sở thờ tự tôn giáo

Đình Vĩnh Phước

Đình Vĩnh Phước - Phường 1 - Tp Sa Đéc

Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1,  TP Sa Đéc, Đồng Tháp


Đình Tân Qui Tây

Đình Tân Qui Tây -P1- Tp Sa Đéc

Địa chỉ:  Khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp


Chùa Phước Huệ

DSCF5039

Địa chỉ: 481,Trần Hưng Đạo, Khóm 3, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067)3862.127


Chùa Bửu An

Địa chỉ: Khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc

Điện thoại: (067) 3864.459


Chùa Từ Nguyên

Địa chỉ: 429, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 3, Phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3865.111


Chùa Long An

Địa chỉ: 405, Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3864.348


Chùa Đức Hương

Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3862.846


Chùa Phước Thạnh

Địa chỉ: 300 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067)3864774


Chùa Minh Hòa

Địa chỉ: 02 Quan Thánh, Khóm 1,  Phường1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3864.302


Chùa Quảng Phước

Địa chỉ: 274, Hùng Vương, Khóm1, Phường1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3865.075


Chùa Thất Thủ Thiên Hậu Cung (Chùa Bà)

Chùa Bà Thiên Hậu - P1-Tp Sa Đéc

Địa chỉ: 141B , Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3864.583


Chùa Phước Hưng  (Chùa Hương)

Cổng_chùa_Phước_Hưng

Địa chỉ:  461 Hùng Vương, Khóm 2,  Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3862.371


Chùa Bửu Quang (Chùa 2 con voi)

82902993

Địa chỉ: 459, Khóm 2, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3861.653


Chùa Kim Huê

Chùa Kim Huê-P1-Tp Sa Đéc

Địa chỉ: 46/2 Rạch Cái Sơn,  Khóm 2, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3864.292


Chùa Trung Hưng Tự (Chùa Tịnh Độ)

Địa chỉ:  Phan Bội Châu, Khóm 4, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3862.960


Tịnh xá Ngọc Quang

Địa chỉ: 109, Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3865.042


Chùa Hải Huệ

Địa chỉ: Khóm 4  , phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3862.395


 Tịnh xá Ngọc Hương

Địa chỉ: 396/6  QL80, Khóm 4, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3863.415


Chùa Thanh Lương

Địa chỉ: 75/9 QL 80,  Khóm 4, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3865.581


Chùa Phổ Nguyện

Địa chỉ: 518/32/2  QL80, Khóm 4,  Phường1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (067) 3865.425


Chùa Thanh Thiền

Địa chỉ: Kinh Đông, Khóm 5,  Phường1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 


Chùa Bửu Vương

Địa chỉ: Kinh Tây, Khóm 5,  Phường1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 


Chùa Thiền Huệ

Địa chỉ: Nguyễn Cư Trinh, Khóm 5,  Phường1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 


Hội thánh Tin Lành

Địa chỉ:  Khóm 4, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại:  (067) 3864.237Video

Bản đồ hành chính Phường 1