Số lượt truy cập  314029
Thứ 2, ngày 17/12/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 1 TIẾP TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN, NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết của Đảng Bộ phường 1 – thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với công tác chuẩn bị tích cực và tổ chức Đại hội đúng quy trình hướng dẫn. Tính đến hết ngày 23/06/2017, đã có 07/15 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường 1 tổ chức thành công Đại hội Đảng viên, nhiệm kỳ 2017-2020.

CB1

Báo cáo cho thấy, thời gian qua, các chi bộ về cơ bản bám sát phương hướng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường 1, nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ; đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và nguyên nhân; kiểm điểm tương đối toàn diện và nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy chi bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, những giải pháp cơ bản có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2017-2020.

CB2

Việc tổ chức Đại hội Đảng viên các chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 tại Đảng bộ phường 1, được Đảng ủy quan tâm sâu sát, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc nghiên cứu; quán triệt các văn bản, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên về công tác đại hội để các chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong việc đóng góp xây dựng văn kiện và nhân sự.

CB3

Công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi bộ đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn và rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm (Chi bộ khóm 2) để lãnh đạo triển khai diện rộng đã được Đảng ủy coi trọng. Trên tinh thần đó, các chi ủy đã nghiêm túc chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội một cách chu đáo, chặt chẽ và phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi khi thảo luận trong đại hội; công tác nhân sự được chuẩn bị bảo đảm chất lượng, quy trình chặt chẽ.

Kết quả bầu cử tại Đại hội của 07/15 Chi bộ đã bầu ra tổng cộng 33 đồng chí Chi ủy viên. Các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ được bầu trực tiếp tại Đại hội, đã thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong công tác bầu cử, là cơ sở, là niềm tin của Đảng viên các Chi bộ, tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới thành công và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nói riêng và Nghị quyết của Đảng bộ phường 1 nói chung. Các đồng chí vừa được bầu giữ chức danh Bí thư các Chi bộ, cụ thể như sau:

1/ Đồng chí Lê Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ Khóm 2.

2/ Đồng chí Đinh Tường Thiệm – Bí thư Chi bộ Khóm 3.

3/ Đồng chí Nguyễn Thị Phương Tâm – Bí thư Chi bộ Khóm 5.

4/ Đồng chí Đinh Văn Công – Bí thư Chi bộ Quân sự.

5/ Đồng chí Long Siêu – Bí thư Chi bộ Khóm 1.

6/ Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng – Bí thư Chi bộ Khóm 4.

7/ Đồng chí Phạm Thị Tâm- Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Sen Hồng.

CB4

Tham dự và chỉ đạo tại các Đại hội, Đảng ủy phường 1 đã chỉ đạo các chi ủy khóa mới nhanh chóng xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động toàn khóa, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Nêu cao trách nhiệm của người Cán bộ – Đảng viên, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ phường 1 tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian tới. Theo kế hoạch đến cuối tháng 07 năm 2017, tất cả 15 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường 1 sẽ hoàn tất việc tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tin, Ảnh: Việt Thắng.Video

Bản đồ hành chính Phường 1