Số lượt truy cập  287915
Thứ 4, ngày 18/07/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI

GHI CHÚ
 Kết quả công tác hòa giải tháng 10-2014  

 Video

Bản đồ hành chính Phường 1